HVEM ER JEG?

Ved å benytte deg av mine tjenester, slipper du et tradisjonelt arbeidsforhold med feriepenger, pensjon, permisjon og andre offentlige forpliktelser som hører til.

OVER 25 ÅRS ERFARING I KONTORFAGET OG 15 ÅR INNEN TURISME I ITALIA

Gjennom et langt liv i full jobb her i Norge og flere år innen turisme i Italia, har jeg tilegnet meg kompetanse på et ganske bred felt. Med dette som utgangspunkt jobber jeg nå som virtuell assistent (VA) og tilbyr bedrifter, lag og foreninger, privatpersoner m.m. hjelp til arbeid som hoper seg opp, og som med enkelhet kan settes vekk for å bli utført. For de som måtte ha behov for fysisk oppmøte for å få arbeidet utført, er dette mulig for de som holder til i rimelig nærhet til Bergen sentrum.

Godt voksen, – og til å stole på

Selv om jeg er godt voksen, er jeg fremdeles opptatt av å ha meningsfylte dager med spennende og interessante arbeidsoppgaver på hjemmekontoret mitt. Jeg har alltid hatt stor arbeidsglede, og liker å kaste meg over nye prosjekter. 

Gunvor S. Lie  |  VA